Украинска агенция за набиране на персонал е пуснала обява, че набира работници - сервитьори за работа във врачански ресторант в сайтът https://evrotrud.info

Наемането на украинци вече е възможно с новите облекчени условия за трудоустройство на чужденците от държавите от ОНД в България.

Това, което е посочено в обявата, е че те ще взимат брутна заплата около 600 - 700 Евро, и че ще имат квартира и храна по време на работата.

Това, което не е доуточнено, че от тази брутна сума, ще им бъдат приспаднати разходите за квартира, храна, комисионни за агенцията, която ги трудоустрои, и накрая ако някой се съгласи да подпише дългосрочния договор за работа (имащ и огромни неустойки), то той би получавал около 200 евро заплата (заплата, за която малко врачани биха работили на дългосрочен договор).