На 27 март 2021г. в Калужка област (Русия) в библиотеката на име "В. Г. Белинского" се състоя представянето на деветия алманах "Искри от хумор и смях". Водеща на проявата е била забележителната писателка Светлана Соколова, събрала под един покрив на автори от Калужка обл., Людинова обл., Москва, Киров, Малоярославца, Враца (България) и град Тарус (намиращ се на 36км от гр. Серпухов - побратимен с българските градове Враца и Правец).

Авторите изпълнили своите произведения, декламирали своите стихове и изпълнили песни под звука на китара. Гвоздея в програмата станала хумористична мини сценка.

Врачанският хумор е много популярен в Серпуховска област на Русия, благодарение на топлите, приятелски отношения между побратимите градове и народи, от миналото.

Източник: Вестник "Октябрь" Таруски район; web: https://october-tarusa.ru/article/2713