Изисквания към банерите:

Задължителният файлов размер на всички банери (jpg, png) е до 120 КВ.

Всички банери задължително да се отварят в отделни прозорци.

Публикуване на обяви:

* Граждански обяви - безплатно

* Търговски/ фирмени обяви - публикуване за един, три или шест месеца
(запитване за цената - в сайта или на посочените по-долу телефони и имейл)


Допълнителни условия:

* Заявките за публикуване на банери и на други рекламните форми се приемат най-късно до три дни преди публикуването им.

* Заявките за реклама с нетърговско съдържание подлежат на одобрение и могат да бъдат отказани по преценка на Medianews.bg

* Не се допускат рекламни материали, които са в нарушение на етичния кодекс или законодателството на Република България.

За връзка с Нас:
тел. 0910/925 88, 0878 976 766
e-mail:medianews@abv.bg