Бързият влак 2641, минаващ през гара Мездра на 19:50 ч. в посока от София за Горна Оряховица, системно закъснява заради нередовни пътници.

Пътниците са скитници, които нямат какво друго да правят и за това пътуват. Докато пътуват те разчитат на милостинята на другите пътници да изкарат някой лев, чрез просене, или заради съжаление.

Служителите на БДЖ всеки път повикват транспортна полиция, и когато полицаите ги свалят от влака, нередовните пътници започват да крещят все едно ги бият, и все едно полицаите са им строшили ръка или крак.

Това ако е в друга държава, наистина на нередовните пътници, би им било причинено неудобство, за да не крещят системно напразно.

Полицаите от своя страна проявяват снизходителност и не здържат тези нередовни пътници в полицията, които са на видима възраст над 65г., и често с патерица.

След това на следващия ден или на по-следващия ситуацията се повтаря.

Поуката, е че колкото по-милосърдна е една система, или институция към нередовните - те и се качват на главата.