Който не е от Мездра и не вярва, може сам да се убеди или да направи подобен експеримент - ако забележи служители на чистотата: Нека изхвърли кофичка от кисело мляко до някое дърво и залепи една обява на същото дърво. След това – до минути кофичката от кисело мляко ще е почистена, но обявата или некролога ще останат на дървото вероятно с дни.

На снимките по-горе може да се забележи, колко добре е почистен центъра на града – няма нито шума, нито боклуци, нито фасове от цигари (дето се казва – лъщи от чистота), защото току що са минали служителите на чистотата, измели са, почистили са шумата, но ... Но некролозите и обявите стоят по дърветата.

Освен това липсата на достатъчно православна вяра в гражданството на гр. Мездра създава у хората друг феномен – страх от символи, суеверия, вярване на врачки, и изопачаване на религията. Тоест некролозите за някои от хората вярващи в тези суеверия, са: че не трябва да се премахва некролог, независимо дали това дали замърсява и нарушава обществения ред със своето поставяне на центъра – носело нещастие, и можело да се стигне до конфликт с опечалените. А некролозите не носят ли на кората на дървото – нещастие със забитите кабърчета? На обикновените граждани, минавайки всеки ден през града не носят ли нещастие – всеки ден да гледат некролози все едно са в гробищен парк?

За да не се превърне центърът на Мездра в гробищен парк – все пак има бдителни граждани, които периодично почистват доброволно, замърсените от обяви и некролози дървета. Подобни отговорни граждани споделят, че за чистотата в града неофициално се води цяла война със замърсителите, в която война общината е пасивна страна. Става въпрос за това, че определена фирма за стъкла и друга за ремонт на покриви, слагат по около 200 обяви по дърветата нощем за една вечер, но още в ранните утрини, бдителните граждани ги премахват. Вероятно от тези фирми си мислят, че общината си е свършила работата по премахването им, но поради липсата на наказания, които са регламентирани в Общинската наредба за чистотата 1, чл. 26, т. 4. (пък и санкциите са символични), на следващата нощ отново облепват града.

На тези случки неминуемо свидетели са, полицаите от Мездра, които виждат и нарушителите, които лепят по дърветата, и тези, които ги премахват. Но наистина в момент в който даден човек е опечален и забива некролози с кабърчета, не е подходящо да се показва строгост на държавата, но за другите - тези с фирмените обяви може да се покаже цялата строгост на наредбата и да се намерят на адреса им ако трябва или на посочените телефони. И ако не признаят за нарушението или е недоказуемо – да им се прати проверка от НАП, данъчни и др. за да спре това спамване и замърсяване!

И все пак отговорност на всеки от нас гражданите и гостите на гр. Мездра, е да поддържаме, чист града – и ако се наложи сами да се справим със замърсяването, замърсителите, вандалите и пасивността на общински лица!