Едновременно две български фирми, са се обърнали към съдебна инстанция в централната част на Русия с искове за около 1,3 млрд. рубли, от едър зърнен алтайски завод «Табунский элеватор» в превод: "Табунски асансьор" (което е включено в огромния агрохолдинг "Gran").

Съдът оставя първата от исковите молби без движение, защото била подадена с множество нарушения. Ръководството на завода от своя страна твърди, че не е имало нищо общо с тези чуждестранни български фирми.

Хрониката на странните събития е както следва:

- На 13 март 2020г. в картотеката на делата на Арбитражния съд в Орловска област (централна Русия) се появява иск от българското предприятие "Ирен Груп" (град Несебър), което поискало от завода "Табунски елеватор" 700 млн. рубли. Включено по делото е и третото лице, което е с име: "Руско брашно" (гр. Орел);

- 20 март съдия Карасева решава да остави делото без движение с оглед на множество процесуални и други нарушения. Включително, по-специално, поради факта, че представеният платежен документ (платежно нареждане) за предполагаемо прехвърляне на средства по сметката на ответника в размер на 350 милиона рубли на практика не се чете;

— На 23 март в официалния сайт на Арбитражния съд на Удмуртската Република (област в Русия) се появява искова молба на стойност 620 милиона рубли, с които се иска от руския завод за брашно, да възстанови сумата на българската компания "ИМОТ Консултинг-Тодоров" (гр. Враца). Врачанската фирма е регистрирана в търговския регистър с капитал 10 лв. Този иск ще бъде разгледан и в съда през следващите дни.

– Какво заявяват от завода "Табунский елеватор :

Генералния директор на завода - Сергей Федороченко дава своя коментар пред медията "Altapress". Той твърди, че алтайското предприятие не се е занимавало с българи, както и с руската компанията "Руско брашно" («Русская мука» г. Орел);

Особено важно е, че руската фирма "Руско брашно" («Русская мука» г. Орел); е регистрирана през 2016 г., и ликвидирана през 2019-м. и не се извършва дейност (като юридическо лице) през годините.

Сергей Федорченко, генералния директор на завода срещу, който завод, според него е насочена измамата, допълва още:

От ищеца до нашия адрес не е постъпило копие от исковата молба. Но на 18 март при отварянето на два пощенски плика, получени на нашия адрес в представителството ни в гр. Ростов на Дон от някой гражданин на име Белков Евгений Александрович, открихме във всеки плик по един чист лист формат А4. И двете писма, съдейки по печатите, са изпратени от Москва. Сега разбираме, че пощенските писма са били необходими на измамниците, за да бъдат предоставени (обратните разписки от пощата) на съда като доказателство за препращане към ответника на копия от исковата молба. След откриването на празните листове, от завода съставят жалба, а пликовете с протоколите са били иззети от полицейските служители и специалните части на Русия (ФСБ).

Федорченко също така обръща внимание, че при подаване на заявление за арбитраж българските компании (ако са го направили) са длъжни да платят такса от 250 хиляди рубли. Въпреки това, в определението на Арбитражния съд в Орловска област от 20 март се казва, че защо ли, по някаква причина Г-н Белков е направил това плащане?!

Според директора на завода: "Въз основа на информацията, ние разглеждаме това, което се случва, като опит за кражба на пари. Или да се придобие самото предприятие от представители на чуждестранни предприятия чрез измама."

Материали за измамни действия все още от неизвестни лица, заводът "Tabunsky Elevator" планира да изпрати на ФСБ Русия.

Заводът "Табунский Елеватор" е едно от най-големите предприятия за зърнопреработка в Алтайския край. Годишните му приходи надхвърлят 1 милиард рубли, около 350 души работят в завода. За района на Алтайския край това е "структуро-определящо" предприятие.

Съвсем наскоро предприятието стартира нова мелница със заявен капацитет за преработка на около 400 тона зърно на ден. Размерът на инвестицията възлиза на около 500 милиона рубли.

Източник: https://news.myseldon.com/ru/news/index/226341857