"През 2017 г. ИПИ си постави за цел да очертае границите на икономическите центрове в страната, уточняват от Института за пазарна икономика. Амбицията ни бе да "надскочим" административно-териториалното деление на областите и районите и да начертаем нови вътрешни граници в страната, основани изцяло на естествените икономически процеси. Групирането в рамките на центровете е правено около т. нар. икономически ядра, които привличат значителна ежедневна трудова миграция от съседни общини, имат висока концентрация на наети лица и генерират относително голяма продукция."

Всеки икономически център в България има своя отделен профил на сайта на Института.

Изследването предизвиква много и любопитни коментари в социалната мрежа. Като например:

1. "В изследването липсва информация кои са и как точно изглеждат бедуините, които населяват "пустинята"?”

2. "Пропуснали сте да добавите и най-малките икономически центрове - феодалните, където един местен "бизнесмен" държи всичко в населеното място, включително и местната власт, и без него нищо не става. А в същото време бизнесът му се захранва основно от обществени поръчки.”

3. "Две-трети от България са в зоната на здрача.”

4. "Безалтернативността на модела, е отразена в някои от сивите места на картата.”

Резултатите от изследването може да видите на следния интернет адрес: http://www.regionalprofiles.bg/bg/ec/map-ec