Младежите от Комплекс социални услуги на деца и лица с увреждания – град Мездра (КСУДЛУ) гр. Мездра продължават да радват с техните творения.

Техниката е декупаж с дорисуване (оцветяване на предварително подготвен шаблон).

Това те са изработили със съдействието на доброволците от Фондация "Северозапад" в работилничката на ул. "Марин Дринов" 5, гр. Мездра, от където могат да се закупят тези и много други техни творби.

Закупувайки иконите, вие осигурявате стипендии за обучението им.

Източник: https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=...