По време на заседанието ще бъде разгледан докладът за резултатите от дейността на комисията по подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения по Програма "Малки местни инициативи- 2020".

Ще бъдат разгледани няколко докладни, две от които внесени от управителя на общинската фирма „Мездра – Автотранспорт 2003” Михо Михов, относно налагане на възбрана на поземлен имот и за ново финансово подпомагане на транспортното дружество.

Проектът за дневен ред включва приемането на отчетите за дейността на читалищата в община Мездра за 2019 година, за дейността на "Екопроект" за второто тримесечие на 2020 година и шестмесечен проект на Актуализирана програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Местните депутати ще решават и приемат предложения за разпореждане и продажба на общински имоти в селата Зверино и Дърманци.