Общинските съветници ще разгледат още доклада за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Мездра за миналата година. Ще бъдат обсъдени отчетите на читалищата и на дружеството, управляващо депото за битови отпадъци, край Враца, „Екопроект“ за първото тримесечие.

В дневния ред на заседанието са включени още разпореждане с имоти – частна общинска собственост в село Люти дол и в град Мездра, както и изработването на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Руска бела.

Местните депутати ще подложат на гласуване и три предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Мездра“. Номинираните са художникът Евгени Кучков, културният деец Юли Пухалски и доктор Венцислав Анков.

Редовното месечно заседание на Общинския съвет в Мездра е днес от 16:00 часа и ще бъде излъчено директно по ТВ Враца.