На сесията ще бъдат обсъдени годишните финансови отчети за 2022 на МБАЛ-Мездра, „Транс-Авто“ и „Мездра-Автотранспорт 2003“.

В дневния ред на заседанието са включени още определяне на представител от Общинския съвет за участие в управлението на проект „Грижа в дома“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ и даване съгласие за извършване на процедура по изменение на кадастралната карта на землището на с. Дърманци.

Местните депутати ще разгледат решения за изработка на подробни устройствени планове в две мездренски села, както и даване на съгласие за строеж върху имот, общинска собственост, за изграждане на козирка, навес за линейки и паркинг.

Редовното месечно заседание на Общинския съвет в Мездра е днес от 16:00 часа и ще бъде излъчено директно по Телевизия Враца.