За десета поредна година „Да изчистим България заедно” ще обедини институции, неправителствени и бизнес организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. Тази година инициативата се провежда под наслов „Подай ръка на природата“ и е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.

Денят на голямото почистване, в което ще се включи и Община Мездра, е 17 септември 2022 г. (събота).

В тази връзка Община Мездра призовава жителите и гостите на гр. Мездра и на останалите населени места в общината, ръководствата на учебни заведения, учреждения, политически партии, неправителствени организации и фирми да вземат активно участие в почистването на обществените територии и на замърсените зони в населените места!

Раздаването на чували и ръкавици на доброволците се осъществява от служители в отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда“ (УТТИООС), стая №110 на Община Мездра.

В деня на почистването - 17 септември, гражданите, които искат да се включат в кампанията, също ще имат възможност да получат необходимите чували и ръкавици от Дежурния по съвет.

Община Мездра пояснява, че събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до контейнерите за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата се определят по преценка на съответното кметство.

За допълнителна информация и получаване на материали: тел. 0885 685 986, отдел „УТТИООС“ на Община Мездра.