От началото на 2023 г. до средата на май миналата година 31 души в страната са загинали при трудови злополуки. За същия период през тази година има 19 травматични смъртни случая на работното място, предаде кореспондентът на БТА Мира Безус.

„Когато осъзнаем, че правилата за безопасност на труда не са административна тежест, а спасяват човешкия живот, тогава ще достигнем до така желания нулев травматизъм“, изтъкна Асенова.

През 2023 г. в „Главна инспекция по труда“ са постъпили и разгледани 8300 сигнала. От тях едва 5% са подадени от работници и служители за опасни условия на труд. Останалите 95% от сигналите касаят неизплатени или забавени трудови възнаграждения и обезщетения, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, посочи още тя.

По думите ѝ проверките на трудовите инспектори в страната са насочени на първо място в строителството, тъй като там е най-висок трудовият травматизъм. На второ място са проверките в рисковите предприятия.

„Към днешна дата в страната инспекторите по труда са 350, а по данни на Националния статистически институт работните места са около 2,3 млн. Няма как да ограничим трудовия травматизъм, ако не се обединим всички заедно - държава, социални партньори, работодатели и работещи за решаването на този проблем“, допълни директорът на ГИТ.

По думите ѝ трудовите злополуки стават най-често при две групи работещи. Едната са хората с прекалено голям опит и самоувереност, а другата – току-що са започналите работа, на които им липсва опит и квалификация.

„Може милиони пъти да си излизал от изкопа, но засипването със земна маса става за секунди. Най-често в тези случаи злополуката е с летален изход. Липсата на квалификация е другият момент, когато човек не знае как да се предпазва. Тук идва ролята на инструктажите, за да създадем култура на превенция“, каза още Асенова.

Националната кампания на ИА ГИТ започна през февруари т. г. с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. Тя е под надслов „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква“.

До момента регионални форуми са проведени в 14 областни градове в страната, кампанията продължава.

Източник: dariknews.bg