Задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 17 май 2024 г. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит, както и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 20 май 2024 г. Допълнителните изпити по желание на ученика ще се проведат в периода 22 май – 31 май 2024 г.

Най-много заявления са подадени в СУ „Иван Вазов” – Мездра – 52, от които 48 са зрелостници и 4-ма в самостоятелна форма на обучение (СФО).

В СУ „Св. Климент Охридски” завършват 11 дванадесетокласници, от които 10 са подали заявления за допускане до ДЗИ.

В ПГ „Ал. Константинов” са подадени 19 заявления за ДЗИ по български език и литература. 17 ученици ще се явяват на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК).

В другата професионална гимназия в Мездра – „Васил Левски”, са подадени обща 20 заявления, от които 11 от лица, завършили последния гимназиален клас през изминали учебни години.

За явяване на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация заявления са подали 60 зрелостници. Матурата ще бъде също на 20 май.

Началото на изпитите е 8:30 часа, като зрелостниците трябва да заемат местата си до 8:00 часа. Учениците трябва да се явят на матурата с лична карта и служебна бележка за допускане. Срокът за допускане до изпит е 16 май.

Държавният зрелостен изпит по български език и литература е от три модула, а останалите матури са от по два.

Припомняме, че от тази година зрелостниците имат право на второ явяване на държавен зрелостен изпит, ако оценката не ги удовлетворява. Завършващите средно образование могат да се възползват от тази възможност до една година след полагане на матурата. В дипломата ще се вписва оценка, която е по-благоприятна за зрелостника.

Досега учениците можеха да се явят на поправителна сесия само, ако са получили оценка Слаб 2 на първия изпит.