Във връзка с масовото разпространение на оранжерийната белокрилка, която нанесе сериозни поражения на зеленчуковите насаждения в цялата общината това лято и причини непоправими щети на земеделските стопани, група съветници от коалиция "БСП - Лява България” питат запознали ли са селските кметове жителите на населените места с препаратите за растителна защита и с превантивните мерки за локална борба с белокрилката, както и какви действия са предприети до момента от Община Мездра за решаването на този екологичен проблем?

Социалистите се интересуват също кой превозвач обслужва автобусната линия Мездра - Люти дол - Типченица и обратно? Питането е продиктувано от тревога, изразена от жителите на с. Типченица, за техническата изправност на автобуса, който превозва пътниците и учениците по този маршрут. От "БСП - Лява България” питат също: има ли документ, удостоверяващ техническата изправност на автобуса и ако има, от коя институция е издаден, както и спазва ли се разписанието за превоз на пътниците по горепосочената линия?

От коалиция "Народен съюз” настояват за устен и писмен отговор на следните актуални въпроси:

1. По кои европроекти Община Мездра е получила финансиране през периода 1 януари - 1 ноември тази година?

2. Какъв е размерът на средствата по договори с консултанти по проекти за този период?

3. Кои служители на Община Мездра са получили допълнителни възнаграждения за участието си в проекти и какъв е размерът на тези възнаграждения?

Съветниците от ГЕРБ питат каква е причината да не бъде реализиран проектът "Изграждане на инфраструктура, стимулираща посещенията в трансграничния регион”, който бе подкрепен единодушно от Общинския съвет в края на миналата година и с който Община Мездра кандидатства за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 г., както и дали кметската управа има алтернативно виждане за благоустрояването на площада в най-голямото село в общината - Зверино.

Месечната сесия на Общинския съвет е следващия четвъртък, 24 ноември, от 16:00 часа.