Въпросните улици са „Чичера“, „Родопи“, „Подбалканска“ до главната улица на селото, както и свързващия ги малък площад.

Живущите в селото за пореден път сигнализират за проблемните участъци, които по думите им са „в окаяно и разрушено състояние“. Такива молби са подавани през януари 2020 г., както и през ноември 2018 г.

На оказаните улици в селото живеят както възрастни, така и малки деца. В следствие на проливни дъждове са се отворили огромни дупки. Хората се притесняват, че няма да могат да минават по тях дори пешеходци.

„Скоро ще бъде невъзможно до къщите по тези улици да достигне линейка. Огромните дупки са предпоставка и за пътни инциденти с коли, както и с пешеходци“, пише още в молбата.

До този момент при подаването на молби за ремонт жителите са получавали отговор, че определената улица не е заложена в бюджета за следващата година. Именно затова те отново депозират своето искане в периода, когато се изготвя бюджета за следващата календарна година и се надяват този път улиците да бъдат включени.

В тази връзка кметът на Община Мездра Иван Аспарухов излезе със становище по казуса, който продължава от 2018 г. По негови думи са изготвени количествено-стойностни сметки за необходимия ремонт за посочените улици, с изключение на ул. „Чичера“, която не попада в предложените за финансиране на обекти през 2023 г. от кметския наместник на населеното място.

С оглед ограничения размер на капиталовите разходи и тези за текущите ремонти, големия брой предложения от бюджетни организации, фирми и физически лица за ремонти дейност в различни части на общината, всички предложения ще бъдат разгледани, обсъдени и включени в списъка за капиталови разходи през 2023 г. по приоритетност в рамките на финансовия ресурс, пише още в становището на администрацията.

Списъкът за капиталови разходи през следващата година ще бъде внесен за обсъждане и вземане на решение в Общински съвет – Мездра.

Междувременно кметският наместник на село Лик внесе предложение до Общинския съвет и Община Мездра за изграждане на нова детска площадка.

Искането е провокирано от местонахождението на досегашната площадка, която се намира между коритото на река и главен път. По тази причина е направен оглед и са проведени разговори с млади родители. Установено е, че мястото не е съвсем безопасно за малки деца.

От кметската управа в селото дават предложение детска площадка да бъде обособена в района на бившето училище, което е обезопасено с циментов зид и желязна ограда.

По темата кметът на Община Мездра отговаря, че ще бъде проучена преобладаващата група от ползватели и ще се прецени необходимостта от изграждане на нова площадка.

Повече ясното и по двете доклади ще има след провеждането на предстоящата сесията на Общинския съвет в Мездра.