В тази връзка от 18 януари 2022 г. уличното осветление на територията на община Чипровци ще се включва всеки ден от свечеряване до 22.00 часа.

Заповедта ще бъде в сила докато ситуацията с постоянно нарастващата цена на ел.енергията се регулира или се намери механизъм за компенсиране на общините за увеличените в пъти разходи за електричество. С настоящата заповед са запознати всички кметове и кметски наместници в община Чипровци.