Икономиите на ел. енергия от режима, който бе въведен на 21 януари, действащите мерки за ограничаване на разходите за ток в общинските структури и финансовите компенсации от държавния бюджет доведоха до решението за отмяна на режима и възстановяване на уличното осветление.

Режимът на уличното осветление беше въведен на 21 януари 2022 година заради непосилните за общината сметки за ток. Уличните лампи се включваха от 18:00 до 23:00 часа вечерта и от 5:00 до 7:00 сутринта.

Тъмните улици доведоха до ръст на престъпленията през нощта, а злосторник използва тъмнината и запали в малките часове на нощта рампата за скейтборд в Дунавския парк в Лом, която беше изградена преди 5 години по проект с европейско финансиране и доставяше много радост на деца и младежи.

"При пожара съоръжението изгоря, а месец по-късно подпалвачът беше разкрит и заловен от полицията. Икономиите на електрическа енергия от въведения режим, действащите мерки за ограничаване на разходите за ток в общинските структури и финансовите компенсации от държавния бюджет доведоха до решението за отмяна на режима и възстановяване на уличното осветление", заяви кметът Георги Гаврилов.