Режимът ще бъде прилаган и в населените места на община Берковица, като уличното осветление ще бъде преустановявано за интервала от време в по-долу посочения график, предложен писмено от кметовете и кметските наместници на селата в общината.

Допълнителна информация тук: ttps://bit.ly/3KZu7mQ