В града и населените места от общината нямат проблем със събирането на задължения за вода – събираемостта е почти 100%, но имат проблем с водохващанията. Общината има подаден готов проект в МРРБ, включително с избор на изпълнител, за подмяна на довеждащия общ водопровод на Чипровци и Железна. Надеждата е за финансиране от там, тъй като вариант за европейски средства няма - поради липсата на консолидация по ВиК в област Монтана. Проекти за обновяване на ВиК инфраструктурата има за още шест населени места. С помпажно водоподаване е само село Бели Мел, останалите населени места са с гравитачно.

В града има няколко точки за безплатен интернет. Има и голямо търсене на къщи, но няма предлагане – имотите държат цените си и рядко се продават. Голяма част от собствениците се прибират само за почивните дни, немалко живеят в населените места и работят на друго място – основно в Монтана. Има и такива, които се връщат в родното си Чипровци след пенсионирането си.

Най-големите работодатели са общинската администрация и дърводелския цех в село Митровци. Местни фирми също осигуряват работни места, но недостатъчно. Плановете за масова заетост са в рудодобива.

© ОбА - Монтана

Сред големите проблеми са пътищата, особено отсечката Бели мел-Чипровци. За ремонт е и участъка Ковачица-Равна, както и подходите към Челюстница, Горна лука, Чипровския манастир и заставата при Мартиново. Пречка в обновяването на пътната инфраструктура е условието за свързаност на пътища с по-висок клас, какъвто в община Чипровци няма. Асфалтирането на улиците в населените места е ангажимент на местната власт и тя се справя с него. Това лято работата й продължава с различни дейности в няколко населени места.

Спънка за общинската администрация са и измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция. С него се налагат ограничения за продажба, а в същото време в територията на общината пустеещите земи са около 80 хил. декара. Цената е ниска заради спецификата на почвата, но има търсене за други проекти, много от които са да пчелини.

Друго, за което се търсят решения, са недостатъчните места за нощувка и настаняване в къщите за гости и хотелите. При спортни състезания с повече отбори и при други масови събития с много участници и гости, каквото е традиционният фестивал на чипровския килим, това създава неудобство.

Той съобщи и за предстоящата на 28 май велообиколка на Северозапада, която стартира от Чипровци и минава през най-красивите места в района. Очакват се участници от цялата страна, които ще се състезават в няколко възрастови групи.

Източник: montanaoblast.egov.bg