Местните депутати ще обсъждат възможността за закриване на ОУ „Васил Кънчов” в с. Моравица.

По време на заседанието ще бъдат представени отчетът за изпълнение на актовете на ОбС за периода ноември 2019 – април 2020г, Годишният финансов отчет на МБАЛ-Мездра за 2019, анализът на ликвидността (обща, бърза, незабавна и абсолютна) и финансовата автономност към 31.12.2019, както и докладът за първото тримесечие на здравното заведение.

Ще бъдат разгледани няколко докладни, две от които внесени от управителя на общинската фирма„Мездра – Автотранспорт 2003” Михо Михов, за финансово подпомагане в условията на пандемия на транспортното дружество и от кмета на с. Зверино – Стоян Петров, за разширяване на гробищния парк в селото.

Дневният ред включва две питания от общинските съветници Галя Василева и Косто Томов, представители на партията на Тома Томов "Европейска сигурност и интеграция" (ЕСИ).

Заседанието на Общински съвет - Мездра ще бъде излъчено пряко от 16.00ч. по ТВ "Враца".