В дневния ред са включени още предоставянето на мандат за представяне позицията на ОбС по време на Общото събрание на ВиК ООД Враца, както и обсъждане и отчет на „Екопроект“ ООД за първото тримесечие.

На сесията местните депутати ще решават промяна характера на общинска собственост от публична в частна в Мездра и село Дърманци, разпореждане с имоти – частна общинска собственост в селата Типченица, Ребърково и Брусен.

Ще бъдат разгледани предложенията за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот в с. Брусен и предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Общинските съветници ще обсъждат и предложението на кметския наместник на село Ослен Криводол - Роман Иванов, за смяна на имената на четири улици

Заседанието на Общинския съвет ще бъде излъчено пряко от 16:00 часа по ТВ „Враца“.