Сагата с училището в Моравица продължава. Мездренските общинари отново показаха, че не поемат отговорност за съдбата на проблемното школо. Въпреки становището на областния управител, че така взетите решения противоречат на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за слети паралелки с по-малко от 10 ученици, местните сенатори отново не постигнаха съгласие по въпроса.

И докато умуваха цели четири години, взеха "най-мъдрото" решение: съдбата на Основно училище "Васил Кънчов" - Моравица да бъде решена от следващия Общински съвет.

След продължителни прения, временно изпълняващият длъжността кмет на Община Мездра Валентин Вълчев обобщи, че на този етап има само две опции - или вземане на решение за закриване на учебното заведение, или утвърждаване на слетите паралелки и съответно дофинансирането им.

Направеното предложение да се приеме дофинансирането на училището отново не мина. С 10 гласа "за", 1 - "Против" и 5 - Въздържал се", предложението не беше прието.