За членове на настоятелството бяха избрани досегашните представители - Виктория Данкова, Мирослав Гетов, Никодим Нанов, Иван Иванчев. Към тях се присъединяват Нели Минева и Калин Стойчев.

Изцяло ново е ръководството на Проверителната комисия. В нея влизат Яна Нинова, Даниела Бързашка и Дарина Ватова.

Преди гласуването за избор на читалищно настоятелство беше направен пълен отчет за дейността на културно-просветното средище през периода 2021-2023 г., представен от досегашния председател Валентин Вълчев.

В своя доклад председателят на Проверителната комисия Бистра Цолова отчете добрата работа на Настоятелството и на щатните читалищни работници.

С единодушие беше приет проектобюджет на читалището за 2024 г., който е в размер на 237 031 лв. 227 001 лв. държавна субсидия и 10 030 лв. постъпления от такси, членски внос и други приходи. В разходната част на бюджета са предвидени 178 450 лв. за заплати, осигуровки и хонорари, 25 000 лв. за издръжка на самодейните колективи, 31 081 лв. разходи по издръжка, ремонтни дейности, услуги, консумативи и 2500 лв. за обогатяване на библиотеката.

На събранието бяха представени и приети основните насоки за развитие през периода 2024-2026 г., както и 15 нови членове.

След представения отчет дългогодишният председател на Читалището Валентин Вълчев направи самоотвод. Той заемаше тази позиция близо 30 години.

„Искам да пожелая успех на новото настоятелство. Изключително радостен съм, че млади и можещи хора идват на нашите места. От сърце им желая успех“, каза Вълчев и не пропусна да благодари на всички самодейци и свои колеги, с които през годините са работили за просперитета на културно-просветното средище.

Досегашните членове на настоятелството д-р Николай Баев и Петко Котларски и тези на проверителната комисия - Бистра Цолова, Илинка Димитрова и инж. Стефчо Симеонов получиха почетни грамоти за цялостен принос в читалищната дейност. Те се оттеглиха от ръководството по собствено желание и дадоха път на по-младите.

Ето какво каза и новият председател на Читалището Мирослав Аспарухов:

„Изказвам своята благодарност за взетото решение на Върховния орган на читалището - Общото събрание, на всички читалищни членове, имащи право на глас на Народно читалище „Просвета-1925“ в Мездра, че единодушно ми гласуваха доверие да бъда Председател на тази древна институция. Благодаря на дългогодишното ръководството на читалището в лицето на Валентин Вълчев за прекрасния мандат, постигнатите цели и успехи през годините. Вярвам, че вървим в правилната посока и защитаваме това, което ни е завещано от поколенията. Народно читалище „Просвета-1925“ в Мездра ще продължи да бъде крепост на духовността и българщината! Място, където нещо се върши, нещо се прави – “На ползу роду болгарскому” С грижа. С любов. С мисъл. За читалището. За децата. За България. Ще създадем един млад и амбициозен екип, който да работи със сърце и душа. Поставяме си амбициозни планове, но достижими цели, което е гаранция за успех. Пожелаваме си успешно реализирани идеи, творчески дух и удовлетворение. Ние не сме по-могъщи от миналото, но не бива да вървим към бъдещето със затворени очи и обърнати с гръб.“