Местният парламент ще се произнесе и относно включване в списъка на общинските ведомствени жилища на пет апартамента в новопостроена жилищна сграда на улица "Патриарх Евтимий" №29б, с цел обезпечаване жилищните нужди и привличане на специалисти в звена на бюджетна издръжка и експерти и/или специалисти в съответните области на науката, културата, медицината, спорта и други, работещи на територията на общината.

Сред останалите точки в дневния ред са предоставяне за срок от 10 годни на Фондация "Проект Северозапад" да ползва безвъзмездно сградата на бившата детска градина в село Люти брод и докладна записка от Юри Дамянов, ръководител на Звеното за вътрешен одит в Община Мездра,който предлага заеманата от него длъжност да бъде утвърдена с право на транспортни разходи от местоживеенето му в гр. Враца до местоработата му в гр. Мездра и обратно, както и при извършване на съответните проверки на територията на общината.

На заседанието ще бъде връчено званието "Почетен гражданин на община Мездра" на трима дейци на образованието, културата и спорта - художника Любомир Минковски, педагога Димитър Доков и треньора по хандбал Евгени Йоловски.

Майската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа в четвъртък и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".