Първото е на Инициативен комитет, внесено от Тихомир Илчев, който предлага престижното отличие да бъде присъдено на художника Евгени Кучков за изключителни заслуги и особен принос в областта на духовния живот на общината и във връзка с неговата 65-годишнина.

Евгени Кучков е роден през 1958 г. в гр. Мездра. Участва в различни градски и регионални художествени изложби. Освен с живопис, той се занимава и с реставрация и консервация на икони и стенописи. Негово дело е консервацията на „Пименовия стенопис“, обявен за национална и европейска недвижима културна ценност.

Второто предложение е направено от общинския съветник Йордан Гергов, който предлага Юли Пухалски, роден през 1952г. в романското с. Кунино. Но целият му творчески път е свързан с Мездра, оставяйки трайна следа в културното наследство на „железничарския” град. И най-вече в развитието и утвърждаването на самодейността като културен феномен.

През 1979г. основава работнически театър, просъществувал 15 години. Поставя над 12 дванадесет пиеси на автори като Стефан Цанев, Станислав Стратиев, Христо Бойчев и др. През 2021 година Юли Пухалски издаде и първата си самостоятелна книга със стихове, проза и драма „Из(от)брано”.

Третият номиниран за цялостен принос в здравеопазването в община Мездра е д-р Венцислав Анков. Предложението се внася от председателя на Общинския съвет Яна Венелинова. Д-р Анков е роден 1941 г. в град Враца. Почти целият му професионален път като лекар хирург е свързан с мездренската многопрофилна болница - цели 55 години. Общественик, общински съветник, носител на наградата „Лекар на годината 2019 г.“.

Д-р Анков е и любител художник, участвал със свои картини в редица изложби в Мездра.