Пламен Велков е 50-годишен. Завършил е Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол", с придобита магистърска степен и квалификация "Икономист по счетоводна и финансова контролна дейност". В продължение на 24 години, от м. май 1994 г. до м. юни 2018 г. е работил в Териториална дирекция на НАП - Велико Търново, офис Враца, като последно е заемал длъжността "Инспектор по приходите" в отдел "Оперативни проверки".

ГЕРБ, АБВ и "Народен съюз" предлагат на Общинския съвет Пламен Велков да бъде определен за контрольор на "МБАЛ Мездра" ЕООД, като същевременно местният парламент утвърди Договор за възлагане на контрол на лечебното заведение, а кметът на общината в 5-дневен срок от вземане на решението подпише договор с определения контрольор.

© Община Мездра

На предстоящата в четвъртък, 28 февруари, месечна сесия на Общинския съвет ще бъде избрана временна комисия за определяне на критерии за избор на контрольор в МБАЛ Мездра и за изработване на проект на Договор за възлагане на контрол на болницата.