За наличието на проблеми в МБАЛ - Мездра призна и управителят на лечебното заведение д-р Илиана Михайлова, която заяви, че те не са по-различни от тези в останалите общински болници и могат да бъдат решени при наличие на "добронамереност и гледане в една посока" от страна на Общината и на местния парламент.

В хода на дискусията стана ясно, че наскоро мездренската болница е била санкционирана от Здравната каса за допуснати нарушения с глоба от 5 000 лв. Против досегашния начин на управление на болницата остро се изказа председателят на Общинския съвет Яна Нинова.

За разлика от годишния финансов отчет на МБАЛ - Мездра за 2016 г., който не беше приет на миналата сесия, отчетът за дейността на дружеството за миналата година бе приет с 11 гласа „за”, 3 „против” и 4 „въздържал се”. „За” гласуваха съветниците от БСП, ГЕРБ и "Либерален алианс', без отсъстващите от залата д-р Ивайло Тодоров и Десислава Костова (ГЕРБ) и Каролина Кьолер ("Либерален алианс"). Против гласуваха съветниците от „Народен съюз”, а тези от АБВ се въздържаха.

Общинският съвет прекрати по негова молба договора за управление на "Мездра-Автотранспорт 2015" на управителя на дружеството Божидар Червеняшки като същевременно не го освободи от отговорност. За управител на общинската транспортна фирма за срок от 6 месеца бе определен Божидар Вълчев с основно месечно възнаграждение 800 лв.

С друго свое решение местният парламент определи броя - 33, на таксиметровите автомобили, които могат да работят занапред на територията на община Мездра, и определи минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници.

Приета бе общинската програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2017/2018 г. и предложението Средно училище "Св. Климент Охридски" - Зверино да бъде включено от Министерството на образованието в списъка на защитените училища.