Офертата от здравното заведение включва:

• Заплащане на всички семестриални такси.;

• Постоянна работа на санитарска, сестринска и асистентска длъжност.;

• Заплащане на допълнителни разходи, свързани с обучението.

Единственото условие е след завършване на обучението стипендиантите да работят минимум 5 години в „МБАЛ - Мездра“ ЕООД.

За допълнителна информация и контакти: тел. 0877 00 00 70 - Светозар Луканов, управител на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД, e-mail: mbalmz@abv.bg, https://mbal-mezdra.com/