Както всяка година, най-проблемно е училището в Моравица, в което по списък има общо 25 деца, разпределени в 3 слети и 1 самостоятелна паралелка в 7 клас, с трима ученици.

В селското школо са сформирани общо 4 паралелки. В I-II клас ще се обучават 7 ученици, в III-IV клас също 7, в V-VI клас са записани 8 ученици и в VII - само 3 деца. Въпреки това, за пореден път училището ще бъде дофинансирано от общинския бюджет.

В Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство са записани общо 91 ученици. Единствената маломерна паралелка там е VIII-б клас, която ще бъде дофинансирана с 4 140 лв., съгласно Единния разходен стандарт от 2 118 за ученик.

Останалите три маломерни паралелки са съответно в ОУ „Христо Ботев” и в СУ „Иван Вазов”. В основното училище не достига едно дете в IV "а" клас.

От СУ „Иван Вазов” са подадени за утвърждаване две маломерни паралелки - IX "в" и X "в" клас, в които не достигат по 6-ма ученици за изисквания минимум от 18 за пълняемост на паралелката.

И двете училища - ОУ „Христо Ботев” и СУ „Иван Вазов”, няма да бъдат дофинансирани от общинския бюджет. Директорите на учебните заведения трябва да вземат мерки за компенсиране на допълнителните разходи в рамките на определените им бюджети.