Мездренската болница има и други задължения в размер на около 180 хил. лв. (178 148.80 лв.). В това число 16 354 лв. към персонала на лечебното заведение, 33 112 лв. - невнесени осигурителни вноски, 27 496 лв. - данъчни задължения и около 97 558 лв. - неизплатен членски внос към КНСБ.

Като прибавим около 112 хил. лв. пасиви (111 768.51 лв.) в раздел "Финансирания и приходи за бъдещи периоди", в това число 80 хил. лв. безлихвен заем от Община Мездра, борчовете на дружеството нарастват до около 570 00 лв. (569 387.66 лв.).

Спрямо същия период на миналата година, задълженията на МБАЛ Мездра са намалели със 131 хил. лв., пише още в отчета на д-р Михайлова за първото полугодие на тази годна. 97 хил. лв. от тях болницата е издължила към доставчици, а останалите 44 хил. лв. - към финансови предприятия. Единствено има увеличение на т. нар. "Други задължения" - с 10 хил. лв.