Книгата и нейният автор ще бъдат представени от Атанаска Петровска - секретар-библиотекар на НЧ „Съзнание-1899“ - с. Типченица и Мирослав Гетов - председател на Краеведско дружество - Мездра.

Организатори на културното събитие са Община Мездра, Краеведско дружество и Литературен клуб ‚Христо Ботев“ при НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра.