© Христо Христов

Конкретните цели на проекта са почистване, облагородяване, озеленяване и благоустрояване на териториите по маршрута и около селото.

Изградената Наследствена пътека „Царевец“ започва от центъра на селото и следва трасето на стар общински път до достигането на брега на река Искър. Поставените информационни табла разказват за историята на селото, бита и поминъка на местните хора, забележителности в околността.

В края на наследствената пътека, на речна тераса на брега на Искър е създаден кът за отдих, включващ беседка - заслон, който да е устойчив на силен вятър.

© Христо Христов

Проектът "Село Царевец – обичам природата – и аз участвам" се финансира със сумата от 14 116 лв. Реализиран е в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Изпълнител на проекта е Клуб „Еделвайс“ – гр. София, които организираха почистването на трасето, строежа и поставянето на съоръженията. В дейностите по подготвянето и реализирането му помогнаха и Дирекция природен парк „Врачански Балкан“, както и десетки доброволци от селото и региона.