Един от основните въпроси е дейността на горските дирекции и стопанства по снабдяването на дърва за огрев на населението в обслужваните от тях територии.

Ще бъде анализирана и обстановката във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 октомври, касаеща организацията, обезпечаването им и недопускането на нарушения на изборния процес