© Община Враца

По време на дискусията началникът на Районното управление на полицията във Враца – главен инспектор Ивайло Данаилов запозна кметовете с предприетите мерки за справяне с битовата престъпност в малките населени места и пое ангажименти за разрешаване на конкретни проблеми с противообществени прояви в селата.

Експертите от местната администрация представиха резултатите от извършваните огледи на речните корита и язовирите, като към момента няма проблемни водоеми на територията на общината.

В рамките на срещата директорът на „Тролейбусен транспорт“ Виктория Начева възприе предложенията за промяна в разписанието на обществения транспорт, а директорът на ОП „БКС“ – Борислав Димитров заяви, че през настоящата година ще се увеличи интензитета на сметосъбиране и сметоизвозване в селата.

Акцент в работната среща бе Капиталовата програма за 2024 година и предвижданите ремонти по пътната инфраструктура в селата, стартиралото обновяване на уличното осветление и облагородяване. Заместник-кметът инж. Цветан Стойчков запозна кметовете с акцентите в бюджета на местната администрация и планираните текущи ремонти.