Областна администрация – Враца за поредна година е организатор на една от най-мащабните патриотични, туристически и културни инициативи 76-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй-Околчица“, който се провежда ежегодно в период 27 май- 2 юни.

Със заповед на областния управител са определени служителите, които ще отговарят за координирането на маршрута, логистиката, безопасността, комуникацията и популяризирането на 76-тия поход.

Както всяка година, проявата ще бъде обезпечена с медицинско обслужване, с противопожарен автомобил и полицейска охрана, ще се осигури електрозахранване и водоснабдяване на местата за лагеруване, предстои почистване на трасето, дезакаризация и дезинсекция.

До настоящият момент е изпратен регламента за провеждането и писма до областните администрации и РУО-та в страната и кметове на общини в областта за участие в похода, и всеки, който желае може да се включи и да извърви пътя на героичната Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“2024 г.

По време на срещата стана ясно, че екипът ще работи в тясно сътрудничество с ръководството на похода, местните власти и други заинтересовани страни, за да гарантира успеха на събитието.