Дали Община Мездра ще дофинансира двете учебни заведения? Това ще се реши на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 29-ти септември.

Местните депутати ще трябва да решават финансовия проблем на училищата. Едното, от които е в самия град, а другото - на 4 км от общинския център и на 10 от областния град Враца. Средствата за дофинансиране са на стойност 64 027.40 лева.

От получените данни, на 15 септември 2022 година, в ОУ „Васил Кънчов“ са записани и са се явили общо 17 деца, разпределени в три паралелки, както следва:

В начален етап: I-ви, III-ти и IV-ти клас - 1 слята паралелка, в която ще се обучават 7 деца и има недостиг от 9 ученици.

В прогимназиален етап: V-VI – ти клас - 1 слята паралелка - 5 деца, недостиг -13 и в VII – ми клас 1 паралелка, 5 деца, недостиг 13.

Общата сума, необходима за дофинансиране на основното училище е 46 349.60 лева.

В ПГ „Васил Левски“ общият брой на възпитаниците е 76. В 8-ми клас се обучават петима ученици, а недостигът е седем. В девети клас броят на обучаващите се и на недостига е равен – по шестима.

При бъдещите абитуриенти също има недостиг. В 12-ти а клас са 7 ученици, недостигат двама. В другия 12-ти клас в час влизат само четирима ученици, а недостигът е осем.

Впечатление прави сумата, необходима за дофинансиране – 17 677.80 лева, почти тройно по-малко, при по-голям брой ученици, спрямо училището в село Моравица.

На предстоящото заседание, общинарите ще решават и утвърждаването на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 година в двете учебни заведения, съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.