По време на срещата се проведе дискусия за проблемите и предизвикателствата при преподаването на уроци по безопасност на движението по пътищата (БДП) в детските градини, начален, основен и среден курс. Експертите представиха програмата, по която работят, и обсъдиха с присъстващите необходимостта от осигуряването на повече материали за учениците и преподавателите за часовете по безопасност на движението.

Беше обсъдена и темата за поведението на младите като бъдещи водачи и отговорни и пълноценни граждани. Дискутирани бяха основните грешки, допускани от шофьори и пешеходци, водещи в много случаи до инциденти.

ЕЦТП подари на ПГ "Васил Левски" комплект, съдържащ основните пътни знаци, които се използват в България, за да може да бъдат включени в часовете. Те раздадоха и листовки с тема "Безопасността е отговорност", касаещи и важни правила за движение на магистрала и в тунел.

„Тези наши усилия са насочени към това чрез училището и детската градина елементите на БДП да достигнат и до родителите на подрастващите. Защото превенцията зависи от всички, без значение от социалния статус и ролята в обществото“, споделиха експертите.

„Изключително полезен форум по пътна безопасност и новостите при преподаването на БДП в образователните институции. Благодаря на Диана Русинова и нейния екип. Благодаря и на всички директори, че се включиха и отделиха от времето си. Защото децата са бъдещето ни и трябва да ги пазим“, каза директорът на учебното заведение Мирослав Павлов.

„Благодаря на Мирослав Павлов за поканата да посетим Мездра и да поговорим с учителите и директорите на местните училища за проблемите свързани с безопасността на движението по пътищата. За мен беше голямо удоволствие да се срещна с представителите на местните образователни институции и да обсъдим заедно проблемите, с които те се сблъскват при обучението на деца по БДП. Възхитена съм от това колко се е променило само за една година ПГ "Васил Левски", град Мездра. Училището се развива и се превръща в едно модерно и привлекателно средище за професионално обучение в сферата на транспорта в Северозападна България“, написа след срещата в профила си в социалните мрежи Диана Русинова.