„Техник по железопътна техника тази година ще отпадне от нашия прием. Заменяме я с „Електрообзавеждане на железопътна техника“, която отново остава в защитения списък на Министерството на образованието и науката. Ще предложим за първи път специалност „Системен програмист“. За тази цел са оборудвани три нови компютърни кабинета със софтуер и хардуер за обучението на учениците. Предлагаме съвместно с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ „Строителен техник на строителни съоръжения“ и „Техник по железопътна техника“ в направлението на НКЖИ“, поясни още директорът.

Училището е едно от малкото в страната, в което се обучават специалисти по тези специалности. Част от тях попадат в списъка на защитените специалности и тези с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Преди дни списъците на защитените от държавата специалности по професии бяха актуализирани.

С една се увеличават специалностите с очакван недостиг на пазара на труда от следващата учебна година. Така те стават общо 85. Към тях се добавя „Локомотиви и вагони“ по професия „Техник по железопътна техника“. Досега тя беше в списъка на защитените от държавата, но от следващата учебна година се изважда от него. От списъка отпада и специалността „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ по професия „Електротехник“. Така защитените от държавата специалности по професии стават общо 58.

Няколко от специалностите в Професионална гимназия „Васил Левски“ в Мездра също попадат под закрилата на държавата. Това са „Ръководител движение“, „Автотранспортна техника“ и „Техник по железопътна техника“.

„За следващата учебна година с очакван недостиг са специалностите, които са с направление на НКЖИ, това е строителен техник и техник по железопътна техника. „Системният програмист“ не е в списъка на защитените или с очакван недостиг специалности. „Електрообзавеждане на железопътна техника“ е защитена специалност отново“, каза Павлов.

С включването на специалностите от професии с очакван недостиг в план-приема в държавните и общинските училища се създава възможност за преодоляване на дефицита от подготвени кадри по професии със значение за пазара на труда и за икономиката на страната. Въпреки това бизнеса и училищата имат притеснения, че няма гаранция за развитието на учениците в изучаваната от тях област.

„Най-много на младите хора им липсва мотивация и постоянство. Фирмите се притесняват от гледна точна на това, че учениците, които завършват не продължават в системата на БДЖ, а те инвестират голям ресурс в тяхното обучение. Аз вече не мога да разбера младите хора какво очакват от пазара на труда. Очакват да не се работи, според мен, но няма такава професия. Ние работим много сериозно с БДЖ и НКЖИ, които дават допълнителни стипендии на учениците, което е допълнително инвестиране в тяхното обучение“, допълни директорът.

Над 10 хил. ученици се обучават по защитени специалности и специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. След въвеждането на финансовите стимули и възможност за обучение в по-малки паралелки списъкът се увеличава с всяка година.