Комисията в състав с председател Марио Милов и членове Ваня Могиланска и Цветан Стоичков отвори предложената оферта. Стойността на поръчката е малко над 450 хил.лв. Капацитетът на Дневния център е 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Проектът включва вътрешно преустройство на двуетажна масивна сграда, което цели подобряване условията за предоставяне на съответните социални услуги, внедряване мерки за енергйна ефективност и осигуряване достъп на хора с увреждания, съгласно изискванията за предоставяне на социални услуги.