Проектът е на стойност над 6 млн. лева и се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" - 2014-2020 г.

Строежът на центровете започва тази година и трябва да приключи през август догодина.

Здравното министерство вече е обявило обществената поръчка за изграждането им. Оферти за участие могат да се подават до 3 април, а отварянето им ще е на 4 април.

Гаранцията за изпълнение на проекта ще е 5% от стойността на договора, а най-голяма тежест при оценката на участниците ще има предложената от тях цена.