Въпросната реплика беше промълвена по време на дебатите по втора точка от дневния ред, в която съветниците трябваше да решат кои от 16-те проектни предложения, постъпили в Общинската администрация, ще бъдат финансирани от общинския бюджет за реализиране през тази година по Програма "Малки местни инициативи - Мездра 2019".

След категоричния отказ на Наталия Христова да напусне заседанието, председателят на Общинския съвет прекрати сесията - нещо, което се случва за пръв път в историята на местния парламент.

Непосредствено след скандалната сесия Председателството на Общинския съвет реши да бъде свикано извънредно заседание на местния парламент, на което ще бъдат разгледани останалите 12 точки от дневния ред. Заседанието ще се проведе идната сряда, 5 юни, от 17:00 часа.