© ОбА-Враца

Областният управител ревизира участъка на място на 27.02, и разговаря с г-н Петър Петков, кмет на с. Ребърково и проведе поредица от разговори с Министъра на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура. Към момента от страна на Председателя на УС на АПИ, има уверение, че строящия се участък ще бъде готов и пуснат в експлоатация до 11 март 2024 г. На срещата е обсъдена темата за наложителната необходимост да се ремонтира пътния участък Крета – Ребърково.

Ремонтът на моста в Горна Кремена, който стана наложителен след отбиването на трафика заради изграждането на скоростния път между Мездра и Ботевград, също беше сред темите за разговор. Ремонтните дейности се извършват в срок.

В хода на срещата бяха дискутирани и дейностите по аварийното почистване за осигуряване на проводимостта на речното корито на р. Моравишка от храстовидна и дървесна растителност в регулационните граници гр. Мездра.

Обсъдиха се и възможности за съдействие от страна на Областна администрация – Враца на Община Мездра в процеса на подготовка на проекти, чрез безвъзмездно предоставяне на държавни имоти в град Мездра и с.Горна Кремена.

С цел разискване на текущите проблеми, пред които са изправени жителите на малките населени места, беше насрочена среща на кметовете на всички 28 населени места в община Мездра с представители на дружествата ЕРМ Запад, ВиК ООД Враца и ОПУ Враца, която ще се състои на 7 март в сградата Община Мездра.