При извършената регистрация стана ясно, че на заседанието са дошли само 10 от общо 21-те съветници, т. е. с един по-малко от необходимия кворум: д-р Ивайло Тодоров и Яна Нинова (ГЕРБ), Десислава Костова и Надежда Йорданова (независими), Мирчо Мирчев ("Либерален алианс"), Венелин Кръстев, Гергана Петрова, Наталия Христова, Ангел Йорданов и д-р Митка Лечева (БСП). Останалите 11 общински съветници отсъстваха.

На основание чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, председателят на местния парламент Яна Нинова изчака да изтекат 30 минути от обявения начален час и насрочи нова дата за провеждане на заседание на съвета - в последния четвъртък на следващия месец, 29 август.