След като на своята септемврийска сесия Общинският съвет не прие предложението на градоначалника да бъдат утвърдени за учебната 2017/2018 г. три слети паралелки (в I-II, III-IV и VI-VII клас) и една маломерна паралелка (в V клас) в ОУ "Васил Кънчов” - с. Моравица, за което учебното заведение трябва да бъде дофинансирано от общинския бюджет с около 46 хил. лв. (45 960 лв.), Събков вкара повторно това предложение за гласуване в местния парламент. Този път обаче не публично, на сесия, а тихомълком, "под сурдинка", чрез "подписка”. И… "номерът мина".

Припомняме, че на последното заседание на Общинския съвет, на което отсъстваха двама съветници - Митка Лечева (БСП) и Мирослав Аспарухов (АБВ), това предложение не получи достатъчна подкрепа в залата. "За" гласуваха 10 от 19-те присъстващи на сесията - 6-ма от БСП (Катя Йотова, Венелин Кръстев, Гергана Петрова, Наталия Христова, Ангел Йорданов и Данаил Димитров), 2-ма от "Либерален алианс" (Каролина Кьолер и Мирчо Мирчев) и 2-ма от АБВ (Тошко Стоянов и Наталия Луканова). Шестима се въздържаха - 3-ма от ГЕРБ (Ивайло Тодоров, Ивайло Тошев и Десислава Костова), един от АБВ (Николинка Кътовска) и 2-ма от "Народен съюз” (Георги Валентинов и Огнян Петров), а останалите трима - Яна Нинова (ГЕРБ), Надежда Йорданова (независим) и Димчо Йотов ("Народен съюз") - не гласуваха.

В гласуването чрез "подписка" обаче това предложението е получило необходимите 11 гласа "За", става ясно от Решение №402/ 26.09.2017 г. на Общинския съвет. В нея то е подкрепено от 7-те съветници от БСП (Катя Йотова, Венелин Кръстев, Гергана Петрова, Наталия Христова, Ангел Йорданов, Данаил Димитров и Митка Лечева), 2-ма от "Либерален алианс" (Каролина Кьолер и Мирчо Мирчев) и 2-ма от АБВ (Тошко Стоянов и Наталия Луканова). Останалите 10 съветници не са гласували.

Със същите 11 гласа "За", отново чрез "подписка", с Решение № 403/26.09.2017 г. местният парламент е решил да бъде осигурено от общинския бюджет допълнително финансиране на ОУ "Васил Кънчов" - с. Моравица в размер на 45 960 лв. за покриване на допълнителните разходи за недостигащите до минималния брой 40 ученици в селското школо.

Най-вероятно по подобен начин ще "мине” и предложението на Генади Събков за актуализация на капиталовите разходи на Община Мездра за 2017 г., което също не бе прието на последната сесия на Общинския съвет.

Както казваше Дочо Булгуров: "Ще ме заплашват те мене, срокове ще ми поставят, санкции.. Хайде де! Я си гледай работата, ма!... Прави били хората?... Санкции, глоби, хайде де! Дочо Булгуров може да плати една глоба!".