Според Георги Найденов- един от инициаторите, процедурата по продажбата е непрозрачна и е „вкарана“ през задната врата:

"Има решение на Общинския съвет на общинската сесия, която се проведе миналия понеделник, на която общинските съветници решиха да стартира процедура по разделяне на новата част от поликлиниката. Там е салонът, там е рентгенът, кабинети на лекари има, които са наематели с евентуална продажба на фирма, която строи до поликлиниката в момента хотел. Проблемът е, че цялата процедура кметът и председателят на Общинския съвет я вкараха през задната врата. В точката нямаше никакви документи за собственост на земята, собственост на сградата."- обясни Георги Найденов.

След като подписката бъде събрана, предстои да бъде внесено ново предложение в Общинския съвет, с което евентуално да бъде отменено решението за продажба на поликлиниката, уточни още Георги Найденов.