Общинските съветници приеха още Годишния отчет на изпълнението на бюджета и на сметките за средствата от европейския съюз на община Мездра за миналата година. Единодушно беше прието увеличение с 15% на основните месечни възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в населените места.

Общинският съвет даде съгласие Община Мездра да взема участие като партньор в проектно предложение по Програма Interreg Румъния-България, чиито приоритети са подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

На заседанието беше приет нов устав на „МБАЛ - Мездра“, както и финансовия отчет за второ тримесечие на 2023 г. на здравното заведение. Общинските съветници дадоха съгласие Община Мездра да подпомогне с финансов ресурс болницата в града за закупуването на нов компютърен томограф. Такъв уред е закупен преди повече от 20 години, през 2002 г. и освен, че е морално и технически остарял не дава достоверни и приложими резултати, казват от управата на болницата. Необходими за това са средства в размер на близо 500 хил. лв.

По време на заседанието местните депутати разгледаха и приеха откриването на процедура за провеждане на публичен подбор за възлагане управлението на "МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003", както и отчет за второ тримесечие на 2023 г. на „Екопроект“, гр. Враца.

На сесията се реши да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 3000 лв. за операция на Георги Митев на гр. Мездра. Митев е един от доайените на леката атлетика в България, повече от три десетилетия той е неразривно свързан с развитието, възхода и най-големите успехи на Царицата на спортовете в гр. Мездра. През този период неговите възпитаници са печелили повече от 250 шампионски титли на България и над 500 медала от държавни първенства, балканиади и международни турнири.

По негова инициатива от 2003 г. в гр. Мездра ежегодно се организира Национален шосеен пробег „3 март". Три пъти - през 2002-а, 2006-а и 2009-а години, Георги Митев е определен за Треньор на годината в община Мездра, а през 2012 г. Общинският съвет го удостоява със званието „Почетен гражданин на община Мездра" за принос в развитието на спорта.

В останалите точки от проекта за дневен ред бяха включени одобряване за разпореждане с имоти частна общинска собственост в населените места от община Мездра.