Предложението предизвика дебати, от които стана ясно, че по време на гостуването на кмета на Конотоп - Артем Семенихин в Мездра, от общинската администрация е предложена помощ, изразяваща се в транспортна техника, акумулатори и генератори,но е отказана поради липса на жп достъп. Единственото, за което Семенихин е помолил, е, община Мездра да осигури почивка на нашето Черноморие на 30 деца сираци, загубили родителите си по време на военните действия.

Така с 13 гласа „За”, 2 - „Против” и 2 - ”Въздържали се” - четирима съветници не гласуваха, предложението децата да почиват от 10 до 17 август заедно с лагерниците от Мездра в Кранево, бе прието, както и необходимите средства, в размер на 15 400 лв.

На заседанието общинските съветници приеха още отчетите за дейността на Общинския съвет и неговите комисии и изпълнението на актовете му за първото полугодие.

С други свои решения общинарите дадоха съгласие за промяна на собствеността от публична в частна на имоти, както и за попълването на фондовете„Резервни жилища” и „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.

Единодушно бе гласувано сградата на бившето училище в село Ослен Криводол да бъде отдадена за ползване на читалище „Развитие-2022”.