Сред тях са избор на временно изпълняващ длъжността кмет на село Люти брод, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, годишен отчет на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината и нормативни промени, позволяващи оперативно ползване на обезпечения и отчисления от Закона за управление на отпадъците за 2024 г.

Местните депутати ще разгледат още Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за т.г., както и отчета за дейността на „Екопроект“ ООД, гр. Враца за четвърто тримесечие на 2023 г.

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 25 януари (четвъртък) от 16:00 часа и ще бъде излъчено пряко в ефира на Телевизия Враца.