Само около един час продължи юнската сесия на Общински съвет - Мездра. Причината: след разгорещени процедурни прения, които "изядоха” близо 1/3 от времето на заседанието, съветниците решиха от дневния ред да отпаднат повече от половината - 8, от включените в него 15 точки, поради отсъствието на вносителя на докладните - кмета на общината Генади Събков. Против допускането за разглеждане на проблемните точки гласуваха 11 съветници, 7 бяха „за”, двама се въздържаха, а един не гласува. Отпадналите точки ще бъдат включени в дневния ред на следващата сесия на местния парламент.

Иначе заседанието започна с полагана на клетва от общинския съветник Тошко Стоянов от АБВ. Той влиза на мястото на Поля Цветкова, чийто пълномощия бяха прекратени предсрочно в началото на юни.

След дебатите по дневния ред съветниците в оперативен порядък приеха останалите 7 точки. Общинският съвет подкрепи и даде съгласието си две читалища в общината - тези в Боденец и Брусен, да кандидатстват с проект за обновяване и модернизация на културно-просветните средища по Програмата за развитие на селските райони.

Одобрено бе споразумение за общинско сътрудничество по проект „Многообразие без граници за децата в община Мездра” между ЦДГ №2 и партньорите по проекта. Определен бе упълномощен представител от Община Мездра и начина на гласуване по точките в дневния ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” - Враца.

Общинският съвет даде съгласие Община Мездра да се побратими с албанските общини Булкиза и Либражд. Приет бе и план за заседанията на местния парламент за третото тримесечие на тази година. По предложение на Надежда Йорданова от ГЕРБ в плана на юлската сесия бе включен Отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2015 г., а по предложение на Николинка Кътовска от АБВ - Отчет за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета през първото шестмесечие на тази година.

Впрочем, въпреки че заседаваха само един час и взеха решения по по-малко от половината точки, включени в дневния ред, това няма да попречи на общинските съветници да получат целия размер на трудовите си възнаграждения, които варират в рамките на около 280-350 лв. на месец. Като прибавим по час-два продължителност на заседанията на постоянните комисии, това прави средно по 100 лв. на час, което далеч надхвърля минималната почасова ставка на възнагражденията в Европейския съюз. В Германия, например, тя е 8.50 евро на час.